MEDIÁLNÍ TRÉNINK


Potřebujete poradit, jak správně mluvit do médií? Jak správně použít řeč těla?


Vyzkoušejte náš mediální trénink.


Mediální trénink

Připravíme Vás na rozhlasový a televizní rozhovor, na rozhovor s novinářem a na tiskovou konferenci.

Proškolíme Vás v krizové komunikaci a naučíme Vás aplikovat Manuál krizové komunikace do praxe.

Vysvětlíme Vám, jak správně v komunikaci používat řeč těla.

Naučíme Vás techniky, jak zvládat trému a jak mít správnou intonaci hlasu.